Auktorisering i digital bildleverans
Vad är en auktoriserad bildleverantör?Det är en fotograf som genom Svenska Fotografers Förbund blivit godkänd på ett praktiskt och teoretiskt prov som visar att hon/han kan leverera digitala bilder som är optimerade för det media de skall publiceras i.

År 2002 startades SFFs aukorisationsutbildning i digital bildleverans, öppen endast för Svenska Fotografers Förbunds medlemmar. Utbildningen omfattar alla steg i ett digitalt bildflöde. Att en fotograf är auktoriserad bildleverantör visas genom att hon/han får använda den särskilda auktorisationssymbolen

Vad ska man kunna för att klara provet?

  • Färgkalibrering av bildskärmar och skrivare
  • Inskanning av dia och negativa film material
  • Digital fotografering på professionell nivå
  • Råfilskonvertering
  • Korrigering av bildfiler
  • Digital leverans för tryck och webb i RGB
  • Digital leverans av färdiga tryckoriginal i CMYK
  • Digital arkivering